Vi är ledsna men sista svarsdatum för enkäten har passerats och den är inte längre tillgänglig.

Var vänlig kontakta Jonna Berghem (berghemj@arcada.fi) för ytterligare hjälp.

For further information please contact :
berghemj@arcada.fi